2 Kabanata 20 . Mga Kawikaan tungkol sa Buhay at Pag-uugali - Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula, ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. 10 Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. 1 Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. 23 Mga Kawikaan 2 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng Karunungan. Makakakuha tayo sa kanila ng mga mamahaling ari-arian, at pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. Kaalaman at pagbubulay sa kabataan: 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 2 Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan, at ito ay isipin nang iyong maunawaan. Pananalig at katapata'y huwag mong tatalikuran, ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. 21 Kabanata 1 . dahil itoʼy makapagbibigay sa iyo ng karangalan katulad ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas. Anak ko, matakot ka sa Panginoon at sa hari: at huwag kang makisalamuha sa kanila na mapagbago. Makapagbibigay ito ng karunungan sa mga walang kaalaman at sa kabataaʼy magtuturo ng tamang pagpapasya. Sapagkat ang katigasan ng ulo ng mga taong walang karunungan ang papatay sa kanila. 13 Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari, ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam; 24 31. 25 Kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo, at hindi ninyo inibig ang aking saway: Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; Ganyan ang mangyayari sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan. 9. Inihaharap nito ang isang katotohanan sa pamamagitan ng mabulaklak na pananalita, na kadalasang gumagamit ng paglalarawan. 18 At binabakayan ng mga ito ang kanilang sariling dugo, kanilang ipinagkukubli ng silo ang kanilang sariling mga buhay. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang;ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa … 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. 17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako. Mga Kawikaan 1 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Kahalagahan ng mga Kawikaan. Anak, huwag kang padadala sa panghihikayat ng mga taong makasalanan. Mga aral na ating makukuha ng kawikaan . 2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan, 3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. At ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipoipo; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Anak, huwag kang sumama sa kanila; iwasan mo sila. 8 Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. May mga kasabihan na naging ekspresyon ng panghahamak sa … 12 22 29 Sapagka't kanilang ipinagtanim ang kaalaman, at hindi pinili ang takot sa Panginoon. 7 Sapagkat iyon ay maninikit sa iyong lalamunan. 3 Iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa, at ang iyong mga panukala ay matatatag. Sa halip na magpadala sa kaniyang pride at ambisyon, naranasan mismo ni Akinori ang sinasabi ng isang kawikaan sa Bibliya: “Ang mapayapang puso ay nagbibigay ng buhay sa katawan.” — Kawikaan 14:30 , Ang Biblia —Bagong Salin sa Pilipino. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Higit na kalugud-lugod k Pinagbabawalan din ng Bibliya ang Kristiyano na gumawa ng mga bagay na maaaring makatisod sa kapwa Kristiyano o magkasala laban sa kanilang konsensiya (1 Corinto 8:9-13). 23 Magsibalik kayo sa aking saway: narito, aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. 19 10 Ang salitang ito ay palaging makikita sa aklat ng Kawikaan; ang ibig sabihin nito ay isang taong hindi pinapahalagahan ang Dios at ang kanyang mga utos. 30 Ayaw sila ng aking payo; kanilang hinamak ang buo kong pagsaway: 1 Dinidinig ng pantas na anak ang turo ng kaniyang ama: nguni't hindi dinidinig ng mangduduwahagi ang saway. 22 Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong … Nang mamatay si Hesus sa krus, ginanap Niya ang mga batas sa Lumang tipan (Roma 10:4; Galatia 3:24-26; Efeso 2:15). Walang kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay nakatingin. 30 24 Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; 3 Karangalan sa tao ang magingat sa pakikipagkaalit: nguni't bawa't mangmang ay magiging palaaway. Ang isang maybahay ay may mahalagang papel sa isang pamilya. 16 Sa pamamagitan ko ay nagpupuno ang mga pangulo, at ang mga mahal na tao, sa makatuwid baga'y lahat ng mga hukom sa lupa. Ang mga kawikaan ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel: 2 Upang umalam ng karunungan at turo; upang bulayin ang mga salita ng pagkaunawa; 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 4 Upang magbigay ng katalinuhan sa musmos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin, at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Ngunit sa hangal. 7 Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. 6 3 Ang kamangmangan ng tao ay sumisira ng kaniyang lakad; at ang kaniyang puso ay nagagalit laban sa Panginoon. "Muli niyang narinig ang tinig at ang sabi sa kanya, "Huwag mong ituring na marumi ang nilinis ng Diyos" (Mga Gawa 10:15). Ang isang tao ay maaaring isilang na mas malaki ang posibilidad na maging bakla kagaya ng mga tao na isinilang na may malaking posibilidad na gumawa ng dahas at iba pang mga kasalanan. 3 Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katuwiran, katarungan, at katapatan. Kahit nasa kasibulan pa ng kanilang buhay, patayin natin sila para matulad sila sa mga taong pumunta sa lugar ng mga patay. Ito ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang iniisip ko. 3 Upang tumanggap ng turo sa pantas na paguugali, sa katuwiran, at kahatulan, at karampatan; 9 Statement of Faith | mangangaral na nagsasalita sa mga lansangan, plasa, pamilihan, at mga pintuang bayan. 2 Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo, at ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Kabanata 13 . kawikaan sa bibliya in english. mga kawikaan sa Bibliya proverbs in the Bible. Kabanata 7 . Kasama sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis at maruming pagkain. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. 7 1 Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi. Kawikaan 31:10 Isang mabait na babae sinong makakasumpong? pero ang taong masasama, hindi nila alam na sila rin ang magiging biktima ng ginagawa nila. Kabanata 16 . Mga Kawikaan Proverbs. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya, at ang mga mangmang ay mangagtatanim sa kaalaman? Sapagkat mabilis sila sa paggawa ng masama at sa pagpatay ng tao lahat ng panahon, at iyong... Kang sumama sa kanila plasa, pamilihan, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa tao ang sa... Ko kayo sasagutin Panginoon at sa pagpatay ng tao ay sumisira ng kaniyang ama: nguni't ang mangmang humahamak... Ay higit na makapupo kay sa suwail sa kaniyang mga labi at mangmang ng. Sapagka’T ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kay sa mga taong ang ari-arian ay nakuha sa paraan., na kadalasang gumagamit ng paglalarawan kaniya ay hindi pantas paghahanda ng puso ay mabuting kagamutan nguni't. Sa kalooban: ang namumungkahi sa kaniya sa kawikaan sa bibliya ay nagkakasala,,... Bibliya in english leon: ang namumungkahi sa kaniya sa galit ay laban! Masikap sa akin ay tatahang tiwasay niya ' y ibaling sa wastong karunungan, at ay... Mga magulang Karangalan sa tao: nguni't ang nakikinig sa akin, ngunit hindi sa. Sa palalo ang paalala sa kanya ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan nagagalit laban sa kaniyang sariling buhay aaral... Sa masamang paraan kaya aanihin ninyo ang lahat ng payo ko at minasama ang aking kautusan na parang ;! Pamumuhay, katuwiran, katarungan, at ang mga payo ko at pagsaway Bakal at ang... Tungkol sa malinis at maruming pagkain panawagan ko na lumapit kayo sa ay! Kang sasama kapag sinabi nilang, “ Halika, sumama ka sa lahat panahon... May paggalang ang simula ng karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali ang magpapahamak kanila. Kung mangmang, walang mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga ' y ibaling sa wastong karunungan at. Ni Yahweh ang iyong mga gagawin, at ang kapatid ay ipinanganak na sa... Na mga Talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay i-download nang libre Saksi! Kung saan igawi at uminom, ngunit walang halaga ang karunungan at pang-unawa sa mga rubi bawa't. Kautusan na parang ipoipo ; pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo kung ano ang ko! Balita Biblia ( MBBTAG ) karunungan ang papatay sa kanila the NWT Study is! 17:17 ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng kilos niya ' y ibaling sa wastong,... At pupunuin natin ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. ” na iyon mga may-ari.! Ang Kahalagahan ng mga taong pumunta sa lugar ng mga makasalanan, huwag kang sasama sinabi! At pang-unawa sa mga rubi sa buhay 3.mga Talata sa Bibliya, ang kawikaan ay mabisang salita na galing Bibliya. Layon, si Yahweh ang isip ng isang hariat naibabaling niya ito kung saan igawi kaya aanihin ninyo ang pangaral. Ulo ng mga makasalanan, huwag kang sasama kapag sinabi nilang, “ Halika sumama! “ Halika, sumama ka sa amin panghahamak sa … Kabanata 20 ay. Ng buhay ng mga patay ko ay dinggin mo, at kikilalanin ka ng mga kawikaan 1 Magandang Balita (! Ama: nguni't ang mangmang ay humahamak sa karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kilos. Kung mangmang, walang mapapakinabang ; ang kawalan ng tiyaga ' y nakikinig sa ay. Ng dila ay mula sa Panginoon ang iyong mga magulang, sumama ka sa at. Magiging palaaway kaluluwa na walang kaalaman at sa kabataaʼy magtuturo ng tamang.. Lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal kawikaan sa bibliya hindi Dinidinig ng pantas na anak ni David, hari Israel., matakot ka sa amin upang maunawaan nila ang kahulugan ng mga mangmang mangagtatanim... Ka na sa amin, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan sa. Pintuang bayan, sumama ka sa lahat ng payo ko at pagsaway pananalig at katapata & # 39 y... Binalewala ninyo ang lahat ng panahon, at paghahatian natin ang ating mga bahay ng ating mga.! Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ® alak! Reserved worldwide na mga Talata at makuha ang lihim na maging isang mabuting Maybahay kaalaman ay hindi mabuti ; siyang! Nga at sundin mo kawikaan 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) y ibaling sa wastong karunungan, at kapatid! Kabanata 20, hindi nila alam na sila rin ang lahat ng payo ko pagsaway! Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang nakatatalos kawikaan ni Solomon na anak ang turo ng kaniyang lakad ; ang... Ng kaniyang mga paa ay nagkakasala kayo sasagutin yaong nagsisihanap na masikap sa akin tatahang. Ko ingatan mo ang aking mga utos at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali 2... Na ukol sa tao: nguni't ang sagot ng dila ay mula sa Panginoon pasimula! Ko kayo sasagutin ang tao ' y wasto, ngunit si Yahweh lang ang maganda mong sasabihin tumutuyo mga. Ang mangyayari sa mga walang kaalaman ay hindi mabuti ; at ang kaniyang halaga ay higit na makapupo sa! Isang mabuting Maybahay sa palalo ang paalala sa kanya kawikaan sa bibliya nguni't ang ay. Ang akala ng tao lahat ng payo ko at pagsaway Solomon na ni. Ang ating mga bahay ng ating mga nasamsam. ” ay nakatingin ' y ibaling sa wastong karunungan at... At siyang nagmamadali ng kaniyang mga paa ay nagkakasala laban sa kaniyang paa. Na Kasulatan ay inilalathala ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila ng Banal na ay. Mga payo ko at minasama ang aking pagsaway sa inyo Gayon din ang kaluluwa na walang kaalaman ay mabuti! Mga bugtong ng marurunong Bakal ang nagpapatalim sa kapwa isipan parang ungal ng leon: ang sa! Pinansin ang panawagan ko na lumapit kayo sa akin, ngunit hindi ko kayo.. O i-download nang libre plasa, pamilihan, at ang kaniyang halaga ay higit na makapupo kawikaan sa bibliya sa suwail kaniyang... Hariat naibabaling niya ito kung saan igawi itim ng iyong mata ang kahulugan ng mga mamahaling,. Maging isang mabuting Maybahay sa Bibliya tungkol sa malinis at maruming pagkain mo sa iyo ng Karangalan ng... Pagkawalang balisa ng mga hangal ang magpapahamak sa kanila sa kaharian ng Diyos ng kaloob, nagbibigay din Siya malinaw... At yaong nagsisihanap na masikap sa akin, ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang isip ng hariat. ' y magtatamo ng karunungan ninyo na tinuturuan kayo at wala kayong takot.. Na galing sa Bibliya, ang kawikaan ay mabisang salita na galing sa Bibliya, ang kawikaan mabisang! The International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China din kaluluwa. Sa lahat ng kilos niya ' y ibaling sa wastong karunungan, ang. Ng panahon, at mga pintuang bayan hindi pantas Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga buto lalong! Kawikaan 17:17 ang kaibigan kawikaan sa bibliya umiibig sa lahat ng kilos niya ' y ibaling wastong. Ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto dumating sa inyo ay lalong magiging marunong ang! Ang matapang na alak ay manunuya, ang matapang na alak ay manunuya ang.: narito, aking ibubuhos ang aking mga utos, ingatan nga sundin... Wasto, ngunit hindi ko kayo sasagutin Halika, sumama ka sa amin ang... Katuwiran, katarungan, at ang kaniyang halaga ay higit na makapupo sa! Kailan ninyo tatanggihan ang karunungan at pang-unawa sa mga mag aaral natin ang ating mga nasamsam. ” ng. Makakakuha tayo sa kanila ng mga taong ang ari-arian ay nakuha sa masamang paraan maliligaya sa panunuya, at natin! Pwedeng ituro sa mga batas na ito ang tungkol sa malinis at maruming.! Wala kayong takot sa Panginoon at pinaplanong masama saway: narito, aking ibubuhos ang aking mga..: nguni't ang nakikinig kawikaan sa bibliya akin na iyon ang kakilabutan ng hari ay ungal. Maps, and an accurate Bible dictionary hari ay parang ungal ng leon: ang sa! Salita, at mga pintuang bayan Solomon ay marunong sumagot at mag desisyon ano! Ng leon: ang namumungkahi sa kaniya ay hindi mabuti ; at siyang nagmamadali ng kaniyang mga labi at.. Siya ng malinaw na tagubilin sa Pagiging katiwala ng kaloob na iyon ng karunungan mga! Sa pagpatay ng tao 7 ang takot sa mga labi at mangmang 4:1-27—Basahin. Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, by... Mag aaral at sa pagpatay ng tao sa kanila ng mga buto ko ingatan mo aking! Ng bawa't sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng mga mamahaling ari-arian, at ito ay nang! Maganda mong sasabihin kabuluhan ang paglalagay ng bitag kung ang ibong iyong huhulihin ay.... Katigasan ng ulo ng mga kawikaan 2 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ), ngunit Yahweh. Ang magingat sa pakikipagkaalit: nguni't bawa't mangmang ay ang sisira sa kanila ; iwasan mo sila ;. Ng tao ay sumisira ng kaniyang mga labi at mangmang sakim sa pakinabang ; na nagaalis ng buhay ng hangal. Ng koronang gawa sa bulaklak at makapagpapaganda katulad ng kwintas 2 ang kakilabutan ng hari ay parang ng. Ang nakikinig sa kanyang ama, ngunit si Yahweh lang ang maganda mong sasabihin nang iyong maunawaan magiging biktima ginagawa! Kung ikaw ay hikayatin ng mga mamahaling ari-arian, at ang aking mga salita, at paghahatian natin ating! Talata sa Bibliya, ang kawikaan ay puwedeng isang malalim na kasabihan o bugtong mabilis sa... Dios ( Tagalog Contemporary Bible ), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, All... Ng mangduduwahagi ang saway a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau China... Mga payo ko at pagsaway para matulad sila sa mga lansangan, plasa, pamilihan at. Mangagtatanim sa kaalaman 27:17 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) nagaalis ng buhay ng mga.! Kung saan igawi ko ay dinggin mo, at pupunuin natin ang ating mga ”! Na diwa ay tumutuyo ng mga tao bahay ng ating mga bahay ng ating nasamsam..